Categories

Men’s competition
The men’s individual tournament shall be 54 holes of stroke play over three rounds. If two or more players have equal results after final round, there shall be a play-off until there is a winner. Men’s golfers must have an official handicap of 14.0 and under. All players are to have an ICSD identity number. 

Men’s Team competition 
The men’s team competition shall be a stroke play tournament. A team shall consist of a minimum of 3 and a maximum of 4 golfers. Every day, the three best scores in the team shall be summed. The team with the lowest total score after three days will be the winning team. Two teams per nation are allowed to play, and shall be identified as A and B (e.g. Sweden A, Sweden B). 

Ladies competition 
The ladies’ individual tournament shall be 54 holes of stroke play over three rounds. If two or more players have equal results after final round, there shall be a play-off until there is a winner. Ladies’ golfers must have an official handicap of 20.0 and under. All players are required to have an ICSD identity number. 

Ladies Team competition 
The ladies’ team competition shall be a stroke play tournament. A team shall consist of a minimum of 2 and a maximum of 3 golfers. Every day, the two best scores in the team shall be summed. The team with the lowest total score after three days will be the winning team. Only one team per nation is allowed to play. 

Men’s and Ladies’ Senior competition 
The men’s and Ladies’ senior tournament shall be 54 holes of stroke play over three rounds. The senior golfers shall have reached their 50th birthday at least one day before the start of the tournament. If two or more players have equal results after final round, there shall be a play-off until there is a winner. The senior golfers must have an official handicap of 20.0 and under. All players are required to have an ICSD identity number.

Men’s and Ladies Senior Team competition 
The men’s and ladies’ senior team competition shall be a stroke play tournament. A team shall consist of a minimum of 2 and a maximum of 3 golfers. Every day, the two best scores in the team shall be summed. The team with the lowest total score after three days will be the winning team. The team can consist of both male and female golfers. Only one team per nation is allowed to play.

Men’s and Ladies’ Stableford competition
The men’s and ladies’ individual tournament shall be 54 holes of Stableford play over three rounds. Men must have an official handicap of 14.1 to 32.0. Ladies must have an official handicap of 20.1 to 32.0. Player are NOT required to have an ISCD identity number, however must confirm they are members of their own National Deaf Sports Federation and have an hearing loss of more than 55 dB, by way of provision of an audiogram to the OC.

***

Tävlingsklasser

Herrarnas tävling
Herrarnas individuella tävling spelas som en 54 håls slagtävling över tre rundor. Om två eller fler spelare har lika resultat efter sista rundan ska en vinnare utses genom särspel. För att få delta måste man ha en officiell handicap på 14,0 eller lägre. Alla deltagare måste ha ett ICSD-nummer.

Herrarnas lagtävling
Herrarnas lagtävling spelas som en slagtävling. Ett lag ska bestå av minst tre och högst fyra spelare. Varje dag summeras lagets tre bästa scorer. Vinnare blir det lag som fått den lägsta scoren efter tre dagar. Två lag per land tillåts att delta och ska benämnas med A och B (exempelvis Sverige A, Sverige B).

Damernas tävling
Damernas individuella tävling spelas som en 54 håls slagtävling över tre rundor. Om två eller fler spelare har lika resultat efter sista rundan ska en vinnare utses genom särspel. För att få delta måste man ha en officiell handicap på 20,0 eller lägre. Alla deltagare måste ha ett ICSD-nummer.

Damernas lagtävling
Damernas lagtävling spelas som en slagtävling. Ett lag ska bestå av minst två och högst tre spelare. Varje dag summeras lagets två bästa scorer. Vinnare blir det lag som fått den lägsta scoren efter tre dagar. Endast ett lag per land tillåts.

Seniortävling för herrar och damer
Seniortävlingen är öppen för både herrar och damer och spelas som en 54 håls slagtävling över tre rundor. Om två eller fler spelare har lika resultat efter sista rundan ska en vinnare utses genom särspel. För att få delta måste spelaren ha fyllt 50 år senast en dag innan tävlingens början och ha en officiell handicap på 20,0 eller lägre. Alla deltagare måste ha ett ICSD-nummer.

Seniorernas lagtävling för herrar och damer
Seniorernas lagtävling för herrar och damer spelas som en slagtävling. Ett lag ska bestå av minst två och högst tre spelare. Varje dag summeras lagets två bästa scorer. Vinnare blir det lag som fått den lägsta scoren efter tre dagar. Ett lag kan bestå av både herrar och damer. Endast ett lag per land tillåts.

Poängbogeytävling
Poängbogeytävlingen är öppen för både herrar och damer och spelas som 54 håls poängbogey över tre rundor. För att få delta måste herrarna ha en officiell handicap mellan 14,1 – 32,0 och damerna måste ha en officiell handicap mellan 20,1 – 32, 0. Det krävs inget ICSD-nummer för att få delta, men spelarna måste vara medlemmar i deras lands dövidrottsförbund. Man ska kunna visa ett audiogram på att man har en hörselnedsättning på minst 55 dB.