The cost for participating in the EDGOC 2021 is SEK 3,300 per person. The price includes golf (practice round + 3 competition rounds), free practice balls and opening- and closing ceremonies. For non-golfers, the cost for the opening- and closing ceremonies costs SEK 700.

Here are two separat forms.
For nation teams: Submit your final entry form
For individual golfers and tourists: Submit your final entry/registration

Important dates and entry declaration

Important dates:

 • Tournament entry form must be received by 30 April 2021.
 • Full payment must be paid by 4 May 2021.
 • Golfers/officials failing to pay in full by 4 May 2021 will be removed from championships teams list.

Refund policy:

If a golfer or official cancels his/her participation the following refund policy applies:

 • Prior to 30 April 2021: Full refund (minus bank charges)
 • Between 1-30 May 2021: 50% refund (minus bank charges)
 • After 1 June 2021: No refund

If the organizing committee chose to cancel the EDGOC 2021 tournament due to Covid-19, all players/officials will be fully refunded (minus bank charges).

Declaration:

By sending the Entry Form to the EDGOC 2021 Organizing Committee the player declares that:

He/she have read the important dates and refund policy of the EDGOC 2021 and will comply with them.

He/she is physically fit and accepts all risks associated to participate in the EDGOC 2021. The player also agrees to indemnify and release the EDGOC 2021 organizing committee from any liability and/or injury that he/she may suffer due to his/her participation in the EDGOC 2021.

The player agrees to abide by the International Committee of Sports for the Deaf audiogram regulations.

The player agrees to participate in the EDGOC 2021 with fair play and to not take any banned substances prohibited by the World Anti Doping Agency (WADA).

The player agrees to follow the rules and regulations of the EDGOC 2021 and he/she accept that any decisions of the EDGOC 2021 tournament committee and referees will be final.

***

Startavgift

Kostnaden för att delta i EDGOC 2021 är 3300 kr per person. Priset inkluderar golf (inspel + 3 tävlingsronder), fria träningsbollar samt invigning och avslutning.
För icke-golfare kostar invigning och avslutning 700 kr.

Viktiga datum och villkor

Viktiga datum:

 • Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 30 april 2021.
 • Alla avgifter måste vara betalda den 4 maj 2021.
 • Spelare/ledare som ej har betalat senast den 4 maj 2021 kommer att strykas från startlistan.

Återbetalningsvillkor:

Om en spelare eller ledare drar sig ur tävlingen gäller följande:

 • Före 30 april 2021: Full återbetalning (minus bankavgifter)
 • Mellan 1-30 maj: 50% återbetalning (minus bankavgifter)
 • Efter den 1 juni 2021: Ingen återbetalning

Om organisationskommittén beslutar att ställa in EDGOC 2021 på grund av Covid-19 kommer alla avgifter betalas tillbaka till spelarna/ledarna (minus bankavgifter).

Intygande:

Genom att skicka in anmälningsformuläret till EDGOC:s organisationskommitté intygar spelaren:

Att han/hon läst och godkänt viktiga datum och återbetalningsvillkor för EDGOC 2021 och avser att följa dom.

Spelaren intygar att han/hon är fullt frisk och accepterar att delta i EDGOC 2021 med alla risker som det innebär. Han/hon godkänner att organisationskommittén för EDGOC 2021 hålls skadelösa för eventuella skador spelaren ådrager sig under EDGOC 2021.

Spelaren förbinder sig att följa International Committee of Sports for the Deafs regler för audiogram.

Spelaren förbinder sig att delta i EDGOC 2021 med rent spel och att inte använda någon substans förbjuden av World Anti Doping Agency (WADA).

Spelaren förbinder sig att följa tävlingsreglerna för EDGOC 2021 och accepterar att alla beslut som är tagna av domare och EDGOC:s tävlingskommitté är slutgiltiga.