Information about Covid-19

We hope that there would not be any travel restrictions within Europe in 2021, especially now when there are vaccines against Covid-19. But we will of course carefully follow the Public Health Agency, the Swedish Golf Association and Swedish Deaf Sports federations’ rules and recommendations in the case of Covid-19. Here you can read more about the Swedish Public Health Agency’s recommendations:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/

Do not forget to check with your own country’s restrictions regarding Covid-19 and travelling to Sweden!

***

Information om Covid-19

Vi hoppas att man åter kan resa inom Europa utan några restriktioner under 2021, speciellt nu när det kommit vaccin mot Covid-19. Men givetvis kommer vi noga att följa Folkhälsomyndighetens, Svenska Golfförbundets och SDI:s regler och uppmaningar när det gäller Covid-19. Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens direktiv om Corona:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Information från RF gällande Corona: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen

Du kan också läsa på SDI:s hemsida om Covid-19: https://www.svenskdovidrott.se/